Samenwerking cybersecurity: De overheid heeft een voorbeeldrol

Drie departementen vormen samen het motorblok voor het cybersecuritybeleid, onder de vlag van de Nederlandse Cybersecuritystrategie, NLCS. Coordinerend beleidsadviseurs Pieter van den Berg, JenV, Nelly Ghaoui, EZK, en Suzie Kewal, BZK, werken steeds intensiever samen, ook met andere partijen: We hebben samen een enorme opgave. Belangrijk uitgangspunt daarbij: de overheid heeft een voorbeeldrol.

Digitalisering gaat door de hele samenleving heen. Cybersecurity is een essentiele randvoorwaarde voor het vertrouwen daarin. De hele samenleving, alle sectoren en dus ook alle departementen hebben daarin een eigen opgave. Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormen daarin samen het motorblok. Wat is de focus per departement, hoe en waarin versterken ze elkaar?

Wat is de focus van jouw departement op cybersecuritygebied?

Pieter van den Berg, JenV: De NLCS, link naar andere website, is zowel een maatschappijbrede als een overheidsbrede strategie; opgesteld samen met alle departementen, de medeoverheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. JenV is het coordinerend departement op dit thema. De rode draad is dat actie nodig is om onze digitale weerbaarheid te verhogen, het stelsel te versterken en de dreiging aan te pakken. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in cybersecurity en moet die ook nemen. De digitale wereld is echter zo complex geworden, dat het vooral voor burgers en kleinere organisaties vaak ingewikkeld is om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid. De inzet van JenV is te stimuleren dat iedereen die verantwoordelijkheid ook kan nemen. Wie een auto koopt, weet dat die aan allerlei veiligheids en kwaliteitseisen voldoet. En de koper weet wat er wordt verwacht om die auto veilig te mogen besturen; een rijbewijs en een keuring. Zo moet het ook gaan werken in de digitale wereld.

Voor JenV is informatiedeling een belangrijk aandachtspunt. Doel is dat iedereen in Nederland weet welke veiligheidsdreigingen er zijn en wat ze kunnen doen om zich digitaal weerbaar te maken. Nu het Nationaal CyberSecurity Centrum samengaat met het Digital Trust Center, link naar andere website, en het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners, ontstaat een centrale cybersecurity organisatie. Daar kunnen alle organisaties in Nederland, groot of klein, publiek of privaat, vitaal en niet vitaal, dan terecht voor cybersecurityadvies en informatie. Ook kan de nieuwe organisatie snel en adequaat reageren bij dreigingen en incidenten op nationaal en sectoraal niveau. De aankomende herziene Europese Network and Information Security2 richtlijn, NIS2, helpt daar ook bij, met stevigere eisen aan informatiebeveiliging, de zogenoemde zorgplicht meldplicht en toezicht.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen