Skip to main content

Samenwerking cybersecurity: De overheid heeft een voorbeeldrol

Drie departementen vormen samen het motorblok voor het cybersecuritybeleid, onder de vlag van de Nederlandse Cybersecuritystrategie, NLCS. Coordinerend beleidsadviseurs Pieter van den Berg, JenV, Nelly Ghaoui, EZK, en Suzie Kewal, BZK, werken steeds intensiever samen, ook met andere partijen: We hebben samen een enorme opgave. Belangrijk uitgangspunt daarbij: de overheid heeft een voorbeeldrol.

Digitalisering gaat door de hele samenleving heen. Cybersecurity is een essentiele randvoorwaarde voor het vertrouwen daarin. De hele samenleving, alle sectoren en dus ook alle departementen hebben daarin een eigen opgave. Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormen daarin samen het motorblok. Wat is de focus per departement, hoe en waarin versterken ze elkaar?

Wat is de focus van jouw departement op cybersecuritygebied?

Pieter van den Berg, JenV: De NLCS, link naar andere website, is zowel een maatschappijbrede als een overheidsbrede strategie; opgesteld samen met alle departementen, de medeoverheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. JenV is het coordinerend departement op dit thema. De rode draad is dat actie nodig is om onze digitale weerbaarheid te verhogen, het stelsel te versterken en de dreiging aan te pakken. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in cybersecurity en moet die ook nemen. De digitale wereld is echter zo complex geworden, dat het vooral voor burgers en kleinere organisaties vaak ingewikkeld is om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid. De inzet van JenV is te stimuleren dat iedereen die verantwoordelijkheid ook kan nemen. Wie een auto koopt, weet dat die aan allerlei veiligheids en kwaliteitseisen voldoet. En de koper weet wat er wordt verwacht om die auto veilig te mogen besturen; een rijbewijs en een keuring. Zo moet het ook gaan werken in de digitale wereld.

Voor JenV is informatiedeling een belangrijk aandachtspunt. Doel is dat iedereen in Nederland weet welke veiligheidsdreigingen er zijn en wat ze kunnen doen om zich digitaal weerbaar te maken. Nu het Nationaal CyberSecurity Centrum samengaat met het Digital Trust Center, link naar andere website, en het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners, ontstaat een centrale cybersecurity organisatie. Daar kunnen alle organisaties in Nederland, groot of klein, publiek of privaat, vitaal en niet vitaal, dan terecht voor cybersecurityadvies en informatie. Ook kan de nieuwe organisatie snel en adequaat reageren bij dreigingen en incidenten op nationaal en sectoraal niveau. De aankomende herziene Europese Network and Information Security2 richtlijn, NIS2, helpt daar ook bij, met stevigere eisen aan informatiebeveiliging, de zogenoemde zorgplicht meldplicht en toezicht.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Nederlandse bedrijven richten zich op quick wins bij implementatie NIS2
Verder lezen
Mogelijk steviger toezicht op cybersecurity gemeentelijke websites
Verder lezen
Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen