Skip to main content

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten

Het recht op privacy staat in nauw verband met andere mensenrechten. Soms is het zelfs de poortwachter voor die andere mensenrechten. We leggen graag uit waarom.

Ruimte om te zijn en te worden

Alle mensen zijn gelijkwaardig en gelijk voor de wet, maar allerminst hetzelfde. We voelen, proeven en ruiken verschillend. We spreken, luisteren en dansen op verschillende manieren. We zien de wereld vanuit verschillende perspectieven. We hebben lief op ontelbare manieren. We lijden soms in stilte, soms heel luid. We hebben verschillende familiegeschiedenissen, maken deel uit van verschillende machtsstructuren. We dragen de historische betekenis van het pigment in ons huid vanaf onze geboorte. We dragen de maatschappelijke betekenis van het geslacht waarmee we geboren zijn. We zetten ons schrap voor politieke interpretaties wanneer we uiten waar we voor staan of waar we in geloven.

We zijn allemaal gelijkwaardig, maar niet hetzelfde.

We hebben daarom ruimte nodig. Ruimte om te ontdekken, om te proberen, om fouten te maken, om volledig overtuigd te raken en daar toch weer op terug te komen. Om te struikelen, om te vallen, om te blijven liggen totdat we ons moment kiezen om weer op te staan.

We hebben ruimte nodig. Ruimte om erachter te komen wie we waren, wie we zijn, wie we willen zijn. Ruimte om onszelf ongestoord te leren kennen, zonder de bemoeienis, betutteling, belering van anderen. Ruimte om ervoor te kiezen onze eigen waarheid te leven, ook als die waarheid niet populair, geliefd of zelfs begrijpelijk is.

Die ruimte is de zuurstof voor onze persoonlijke ontwikkeling en voor een vrije samenleving. Die ruimte wordt geboden in onder andere het recht op privacy: Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn of haar priveleven, gezinsleven, woning en communicatie, zoals geformuleerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het recht op privacy staat in nauw verband met andere mensenrechten en is soms zelfs de poortwachter voor die andere mensenrechten.

Platgeslagen tot stereotypen

Nu de mogelijkheden van dataverwerking grenzeloos zijn, staat het recht op privacy onder druk. Gegevens die informatie vrijgeven over een persoon worden in enorme hoeveelheden verwerkt, geanalyseerd en geinterpreteerd. Inzichten en conclusies op basis van die gegevens worden gedeeld en verhandeld. De vele elementen waaruit identiteiten zijn opgebouwd, worden platgeslagen, gecategoriseerd en geconserveerd in doosjes. Om vervolgens een profiel te worden. Identiteiten gereduceerd tot stereotypes.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen