Skip to main content

Digital Trust Center waarschuwt meer ondernemers

Het Digital Trust Center, DTC, bereikte in 2023 aanzienlijk meer ondernemers. Dit is te danken aan inzet van een breed scala aan middelen, waaronder interactieve tools, een aanvullende subsidieregeling voor kleine bedrijven en professionalisering van de notificatiedienstverlening waarbij bedrijven gewaarschuwd worden over bedrijfsspecifieke beveiligingslekken en of kwetsbaarheden.

Dit blijkt uit een brief waarmee minister Micky Adriaansens, Economische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer informeert over de voortgang van het DTC. Hoewel het vergroten van cyberweerbaarheid begint bij het bereiken van de doelgroep, is het ook belangrijk dat bedrijven daadwerkelijk aan de slag gaan met hun cyberweerbaarheid. Het jaar 2023 stond daarom in het teken van gedragsverandering: Van weten naar doen. In dat kader is de CyberVeilig Check voor zzp en mkb gelanceerd. Deze laagdrempelige tool is gericht op ondernemers die nog niet veel kennis en ervaring hebben op het gebied van cybersecurity en geeft ondernemers een concrete actielijst met basismaatregelen waar zij zelf meteen mee aan de slag kunnen.

Bewustwordingscampagnes

Ook zijn er verschillende bewustwordingscampagnes gestart die erop gericht zijn om ondernemers cyberbewust te maken en aan te zetten tot actie. Zo is er campagne gevoerd rondom de pilot subsidieregeling Mijn Cyberweerbare Zaak. Met deze subsidie kleine bedrijven die financiele knelpunten ervaren voor het treffen van cybermaatregelen een tegemoetkoming van 50 procent van de kosten ontvangen. Deze pilot had een totaalbudget van 300.000 Euro en was na drie weken overtekend. Op dit moment wordt de subsidie geevalueerd en onderzocht of de subsidieregeling in 2024 opnieuw beschikbaar kan worden gesteld.

Het DTC liet onderzoek doen naar het gebruik van verschillende cybersecuritymaatregelen door Nederlandse zzp ers en mkb ers, met en zonder hulp van een IT dienstverlener. Het doel was om de gebruik van cybersecuritymaatregelen in kaart te brengen en te achterhalen waar kleine ondernemers hun cyberveiligheid kunnen verbeteren. Ook heeft het DTC onderzoek laten doen naar de factoren die een ondernemer aanzet of weerhoudt om cybersecuritymaatregelen te nemen. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in Q2 2024. Ook dit jaar zal het DTC de verschillende activiteiten voortzetten en verder uitbreiden om bedrijven te ondersteunen in het verhogen van hun digitale weerbaarheid.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is de rol van de Privacy Officer bij BCM?
Het is belangrijk dat de dienstverlening van de gemeente altijd doorgaat, ook in het geval van een incident of calamiteit. Dit noemen we bedrijfscontinuïteit. Nu is de vraag: wat is de rol van de Privacy Officer hierbij? Is dat alleen om de wet na te leven, of speel je ook een rol bij het draaiende houden van de dienstverlening in moeilijke tijden?
De rol van de proceseigenaar bij BCM
Net zoals elke organisatie, kan een gemeente te maken krijgen met incidenten die de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. BCM is daarom een term die je steeds vaker hoort binnen gemeenten. Vooral proceseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt BCM eigenlijk in en welke rol speelt de proceseigenaar hierbij?
Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?
De implementatie van de AVG of Wpg is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Het is een samenspel van diverse medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder de functioneel beheerder. Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?

Meer recente berichten

Onderzoek Cisco: slechts 3 procent organisaties volledig voorbereid op cyberaanval
Verder lezen
2030: Een cyberveiligheid roadmap voor een veranderende wereld
Verder lezen
Vriendelijker ontvangst en meer privacy op vernieuwd Werkplein in raadhuis Amstelveen
Verder lezen
Onduidelijke privacy instellingen Apple verwarren zelfs academici
Verder lezen
EC zint op soepelere soevereiniteitsregels cloudmarkt
Verder lezen
TNO lanceert open source tool voor geautomatiseerde cybersecurity
Verder lezen
Raadsleden verdeeld over inzet AI
Verder lezen
Hoe zit het bij Chinese auto s met privacy, spionage en garantie?
Verder lezen
ENSIA onmisbaar bij informatieveiligheid gemeenten
Verder lezen
Overheden mogen cyberdreigingen delen met bedrijven
Verder lezen