Skip to main content

Eerste Kamer ook akkoord met Tijdelijke wet cyberoperaties

Nadat de Tweede Kamer in oktober 2023 akkoord ging, heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet cyberoperaties. De wet geeft opsporingsdiensten de mogelijkheid sneller in te grijpen op een cyberdreiging van een ander land.

Het gaat om het beter, lees: sneller, kunnen uitoefenen van de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, AIVD, en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, MIVD. Het wetsvoorstel was ingediend door minister De Jonge, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en minister Ollongren, Defensie. Volgende De Jonge heeft Nederland een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld en brengt dat de verantwoordelijkheid met zich mee om daarvan veel beter gebruik te maken voor de nationale veiligheid. Met de Tijdelijke wet cyberoperaties rusten we onze diensten toe met de instrumenten die nodig zijn om hun wettelijke opdracht waar te kunnen maken. Daarmee benutten we gegevens op de kabel optimaal en beschermen we Nederland beter tegen Russische en Chinese hackers, terwijl de waarborgen op niveau blijven. Zijn collega Ollongren stelt vast dat Nederland in het cyberdomein continu onder vuur ligt. Deze wet sluit de inzet van de diensten beter aan op de huidige dynamiek van cyberaanvallen. Zo kunnen zij zich nog effectiever inzetten voor de veiligheid van Nederland en onze bondgenoten en voor de bescherming van onze militairen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is de rol van de Privacy Officer bij BCM?
Het is belangrijk dat de dienstverlening van de gemeente altijd doorgaat, ook in het geval van een incident of calamiteit. Dit noemen we bedrijfscontinuïteit. Nu is de vraag: wat is de rol van de Privacy Officer hierbij? Is dat alleen om de wet na te leven, of speel je ook een rol bij het draaiende houden van de dienstverlening in moeilijke tijden?
De rol van de proceseigenaar bij BCM
Net zoals elke organisatie, kan een gemeente te maken krijgen met incidenten die de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. BCM is daarom een term die je steeds vaker hoort binnen gemeenten. Vooral proceseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt BCM eigenlijk in en welke rol speelt de proceseigenaar hierbij?
Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?
De implementatie van de AVG of Wpg is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Het is een samenspel van diverse medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder de functioneel beheerder. Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?

Meer recente berichten

Delen videobeelden van misdragingen werknemer vormen geen inbreuk op AVG
Verder lezen
Onderzoek Cisco: slechts 3 procent organisaties volledig voorbereid op cyberaanval
Verder lezen
2030: Een cyberveiligheid roadmap voor een veranderende wereld
Verder lezen
Vriendelijker ontvangst en meer privacy op vernieuwd Werkplein in raadhuis Amstelveen
Verder lezen
Onduidelijke privacy instellingen Apple verwarren zelfs academici
Verder lezen
EC zint op soepelere soevereiniteitsregels cloudmarkt
Verder lezen
TNO lanceert open source tool voor geautomatiseerde cybersecurity
Verder lezen
Raadsleden verdeeld over inzet AI
Verder lezen
Hoe zit het bij Chinese auto s met privacy, spionage en garantie?
Verder lezen
ENSIA onmisbaar bij informatieveiligheid gemeenten
Verder lezen