Tag: handreiking

BIO-update handreiking dataclassificatie

De handreiking dataclassificatie is vernieuwd en in lijn gebracht met de BIO. Dit was nodig omdat er een verschil is tussen de BIO waarderingsschaal en de oude BIG waarderingsschaal voor het aspect vertrouwelijkheid. De score binnen de dataclassificatie loopt nu gelijk op met de waarderingsschaal voor het basisbeveiligingsniveau (BBN) in de BIO en dus loopt de uitkomst ook gelijk met de BBN-score in de baselinetoets.

Lees verder

VGN ontwikkelt Handreiking Privacy

Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg hebben veel aandacht voor de bescherming van privacy van cliënten. Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is, 25 mei 2018, heeft dit onderwerp nog meer aandacht gekregen. Daarnaast heeft de AVG ook veel vragen opgeroepen. De VGN heeft veel gestelde vragen opgehaald bij een groot aantal leden van de VGN. Daaruit is de Handreiking Privacy ontstaan. Naast antwoorden op veel gestelde vragen omvat de handreiking bruikbare stroomschema’s en stappenplannen. Hiermee hebben zorgorganisaties een tool in handen om te kunnen beoordelen of persoonsgegevens uitgewisseld mogen worden. De Handreiking Privacy vindt u in de bijlage onderaan dit artikel.

Lees verder

Handreiking uitvoering ENSIA verantwoording 2018

  • IB&P

Hulp n0dig bij de verantwoording van ENSIA in 2018? Dit document van VNG Realisatie geeft inzicht in de onderliggende structuur van de ENSIA tooling, de wijze van verantwoording en de diverse vragenlijsten. Zo ben je in één keer goed geholpen en op de hoogte!

Update 2018 Handreiking DigiD assessments

NOREA heeft een update gepubliceerd voor de testaanpak bij het normenkader voor het DigiD assessment 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn voor je opgesomd in dit document.

Roadmap Privacy

Digitale Agenda heeft een pagina waarop de roadmap privacy wordt beschreven. O.a. vind je hier de laatste informatie over privacy binnen gemeenten, maar ook diverse handreikingen voor het implementeren van maatregelen binnen jouw gemeente.

Lees verder