Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus

Wil jij ook duidelijke keuzes maken voor welke betrouwbaarheidsniveau’s benodigd zijn? Het Forum Standaardisatie heeft deze handreiking gemaakt om je te ondersteunen in onderwerpen als Machtigingen en Communicatie tussen applicaties.

Overheden wisselen digitaal gegevens uit met bedrijven en burgers. Authenticatiemiddelen zorgen ervoor dat de overheden weten met wie ze van doen hebben. Deze middelen zijn er op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het niveau hangt af van de aard van de transactie en de gevolgen ervan (zoals financieel of juridisch).

Een betrouwbaarheidsniveau kiezen

Het Forum Standaardisatie heeft een handreiking gemaakt die beleidsmakers, architecten, informatiebeveiligers, juristen en bestuurders helpt om een duidelijke keuze te maken voor het betrouwbaarheidsniveau dat nodig is.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen