Tag: persoonsgegevens

Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  • IB&P

In deze brief schetst het kabinet zijn beleidsvoornemens ten aanzien van de regie van burgers op de eigen persoonlijke gegevens en beschrijft het de aanpak op hoofdlijnen om deze te realiseren.

Rode stippen & de AVG

Leonie Gerding, consultant bij VKA, stelt in deze blog dat er veel informatie rond de AVG circuleert en dat er nog steeds veel verwarring ontstaat. Zo kwam onlangs het bericht voorbij dat mensen die niet gefotografeerd willen worden met een rode stip op hun voorhoofd moeten plakken. In deze blog worden een aantal van deze zaken besproken.

Lees verder

FAQ Onderzoeken Autoriteit Persoonsgegevens

VNG Realisatie heeft een rapport met veelgestelde vragen met betrekking tot de onderzoeken die zijn uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens in Nijmegen en Zaanstad. De onderzoeken betroffen gegevensverwerking en het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix bij de gemeenten van eerder genoemde plaatsen.

Uitwisseling persoonsgegevens integrale hulp

Bij de integrale hulp van gezinnen of personen is het nodig om persoonsgegevens uit te wisselen die als het ware ‘over de wetten heen’ gaat. Toch blijkt er weinig geregeld te zijn met betrekking tot dit onderwerp. De VNG heeft het probleem genoemd in een mail aan de Tweede Kamer en schreef een artikel op haar website.

Lees verder