Vacature FG – Den Haag

Tot en met 9 september kun je bij de gemeente Den Haag solliciteren voor de functie van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De gemeente zoekt een ervaren FG (minimaal 5 jaar ervaring) voor 36 uur in de week. 

Wat ga je in het kort doen?

De gemeente Den Haag zoekt een nieuwe Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Als FG sta jij aan de lat om de wettelijke rol van interne toezichthouder met verve te vervullen. Daarnaast ben je de hoeder van het beleidskader gegevensbescherming (vastgesteld 20 maart 2018) en ben je verantwoordelijk voor de verdere implementatie van het beleidskader middels het bijhorende werkprogramma.

Waarom zoekt Den Haag een FG?

De gemeente Den Haag verwerkt voor haar wettelijke taken veel persoonsgegevens van meer dan een half miljoen mensen. Voor een betrouwbare dienstverlening en betrouwbare overheid is het essentieel dat de gemeente en haar partners zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze persoonsgegevens. Door het toenemende gebruik van gegevens om maatschappelijke vraagstukken op te lossen staat het zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens door overheden en private organisaties steeds meer in de schijnwerpers. Vergaande digitalisering en nieuwe technieken zoals big data analyses, algoritmes en profiling vergroten de urgentie van het onderwerp. Niet voor niets dat er op Europees niveau nieuwe wetgeving is gekomen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente Den Haag heeft een FG nodig die de gemeentelijke organisatie helpt om haar wettelijke taken zo goed mogelijk uit voeren met de kansen die digitalisering en data bieden én daarbij tevens zorgt dat de bescherming van persoonsgegevens blijft gewaarborgd. Want Den Haag heeft, als stad van vrede, recht & veiligheid, privacy hoog in het vaandel staan.

Wat ga je doen?

De gemeente Den Haag zoekt een nieuwe Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Als FG sta jij aan de lat om de wettelijke rol van interne toezichthouder met verve te vervullen. Daarnaast ben je de hoeder van het beleidskader gegevensbescherming (vastgesteld 20 maart 2018) en ben je verantwoordelijk voor de verdere implementatie van het beleidskader middels het bijhorende werkprogramma.

In deze wettelijke rol van FG houd je onafhankelijk toezicht op de naleving van de AVG en andere relevante wetgeving omtrent het gebruik van persoonsgegevens. Je rapporteert aan het bestuur (college van B&W) en het gemeentelijk managementteam over de naleving van de kaders en de risico’s ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Gevraagd en ongevraagd breng je advies uit over gegevensbescherming aan het bestuur, de ambtelijke top, managers en medewerkers. Je doet voorstellen om privacy-risico’s te beperken. Je registreert en beoordeelt de meldingen in het kader van de meldplicht datalekken. Je bent de schakel met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Intern en extern ben je het aanspreekpunt van de gemeente voor de bescherming van persoonsgegevens.

Je bent het externe boegbeeld van de gemeente Den Haag op het gebied van gegevensbescherming. Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de centrale registratie van gegevensverwerkingen binnen de gemeente. Je bent de hoeder van het beleidskader voor de gegevensbescherming en verantwoordelijk voor de verdere implementatie daarvan. En je coördineert (functioneel) de werkzaamheden van de decentrale privacy officers en de samenwerking met de (chief) information security officer(s). De komende periode bouw je verder aan de professionele privacy-organisatie, zorg je voor verdere bewustwording in alle lagen en opleiding van betrokken medewerkers over gegevensbescherming en maak je een plan voor het beheersen van privacy-risico’s. Je richt een continu verbetercyclus in (PDCA). Tot slot implementeer je de beginselen van privacy by design en privacy by default.

Het CIO Office

Jij bent onderdeel van het CIO-Office in de Bestuursdienst (BSD). Deze afdeling staat onder leiding van de Chief Information Officer. Het CIO-Office draagt zorg voor de regie op de gegevenshuishouding (de data) en de bijbehorende informatievoorziening (de applicaties) binnen de hele gemeente. Dat houdt in dat het CIO-Office strategie, kaders en richtlijnen ontwikkelt om de gegevenshuishouding en informatievoorziening op orde te brengen, te structureren en te ontwikkelen. De afdeling bestaat uit circa 20 professionals die zich bezig houden met onder meer: IT-governance en control, enterprise portfolio management, IT-finance, strategisch leveranciersmanagement, enterprise architectuur, datamanagement, informatieveiligheid en gegevensbescherming

Wat vragen wij?

– Je hebt minimaal tien jaar werkervaring op wo-niveau en minimaal vijf jaar werkervaring als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) bij een grote organisatie (1.000+ medewerkers), of een soortgelijke functie. N.B. Je wordt aangemeld als FG van de gemeente Den Haag bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

– Je hebt een academische opleiding afgerond op masterniveau (of vergelijkbaar daarmee) en bij voorkeur op het gebied van rechtsgeleerdheid of bestuurskunde.

– Bovendien heb je de leergang ‘Functionaris voor de Gegevensbescherming’ (FG) gevolgd of je bent bereid deze te gaan volgen.

– Je beschikt over uitgebreide kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (in het bijzonder de AVG) om het gehele werkterrein te kunnen overzien en kan je snel eigen maken met materiewetten zoals de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet basisregistratie personen (BRP).

– Je hebt aantoonbare ervaring met het adviseren van bestuur en topmanagement.

– Aanvullend heb je voldoende kennis van informatieveiligheid om samen te werken met de informatieveiligheidsorganisatie, met name de Chief Information Security Officer (CISO).

Wat bieden wij?

– Salarisschaal 14 (maximaal € 6.574,- bruto per maand op basis van 36 uur per week);

– Een werkweek van 36 uur;

– Een vaste aanstelling;*

– Op maat gesneden ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden;

– Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB).

Competenties

– Integriteit

– Onafhankelijkheid

– Omgevingsbewustzijn

– Organisatiesensitiviteit

– Leiderschap

– Overtuigingskracht

– Resultaatgerichtheid

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.
Implementatie van BCM – voorkomen is beter dan genezen
Om te voorkomen dat je kritische bedrijfsprocessen stilvallen, is het slim om potentiële bedreigingen vroegtijdig in kaart te brengen en een inschatting te maken van het effect van elke bedreiging op deze kritische processen. Dit proces noemen we ook wel Bedrijfs Continuïteits Management (BCM) of Bedrijfscontinuïteit. Maar hoe ga je hier mee aan de slag?

Meer recente berichten

Datahonger Chinese overheid groter dan gedacht
Verder lezen
Zwak beleid veroorzaakt cyberaanval op gemeente Buren
Verder lezen
Aanpak digitale veiligheid Gelderse gemeenten gelanceerd
Verder lezen
NSO Group: Ten minste vijf Europese landen gebruiken Pegasus
Verder lezen
Microsoft stopt met gezichtsherkenningsanalyse wegens privacyzorgen
Verder lezen
CISO Rijk Aart Jochem: Sturen op informatiebeveiliging
Verder lezen
NCSC geeft tips over response bij ransomware aanval
Verder lezen
Twee derde Nederlanders vreest inperking privacy met invoering EU wallet
Verder lezen
Noordenvelders geven meer prioriteit aan privacy
Verder lezen
Gemeenten: groot verschil tussen fysieke en digitale veiligheid
Verder lezen