Respons CISO’s panel Alert Online

In het discussiepanel van CISO’s bij de Kick-off van Alert Online 2018 werden diverse thema’s en vragen met betrekking tot het Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek behandeld. De reacties van de CISO’s lees je in dit artikel.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de internetveiligheid op het werk? De werkgever of de werknemer?’
    Het panel was bijna unaniem erover eens dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Kanttekeningen die erbij werden geplaatst waren dat het duidelijk moet zijn wie voor welk aspect van de internetveiligheid verantwoordelijk is. Maar zeker ook geldt dat het voor de medewerkers steeds moeilijker wordt om goede veiligheid zelfstandig te borgen vanwege de toenemende complexiteit en benodigde technische kennis. Aan de werkgevers de taak om de medewerkers een handelingsperspectief te bieden; leg uit hoe phising werkt, hoe je veilige wachtwoorden creëert en beheert, etc.
  2. ‘53% van de werkende Nederlanders doet niets na confrontatie met cybercriminaliteit op het werk’. Het werk van de CISO houdt niet op bij het aanwakkeren van awareness. Ze moeten ook richting geven aan de praktische vervolgstappen op persoonlijk niveau. Speel in op actuele situaties, bijvoorbeeld: momenteel is phishing via Office 365 veel in het nieuws. Besteed hier als werkgever aandacht aan via intranet met een melding over de mogelijke gevaren. Ook is het goed om de thuissituatie erbij te betrekken. Gevaren spreken meer tot de verbeelding als het thuisfront getroffen wordt. Een mooi voorbeeld uit de praktijk van één van de CISO’s is dat er vanuit de organisatie geregeld wordt dat er bij de medewerkers thuis een Cyber Security specialist langskomt om de cyber veiligheid van de thuissituatie te checken en aanpassingen te verrichten.
Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen