Training gegevensbescherming VNG

Via de VNG academie worden diverse trainingen gegeven over zaken met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Je kunt nu bijvoorbeeld deze tweedaagse training over gegevensbescherming  (AVG) in de praktijk volgen. De startdatum is 3 december.

In deze interactieve cursus staat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) centraal. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige Wbp en welke nieuwe aspecten vragen om aandacht? In mei 2018 dienen alle overheidsorganisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) te hebben aangesteld en moeten alle verwerkingen in kaart zijn gebracht en procedures op orde zijn. Ter ondersteuning van de in voering van de AVG biedt de VNG Academie volledige en direct in de praktijk toepasbare kennis op het gebied van privacy en gegevensbescherming in deze tweedaagse interactieve cursus. Naast de documentatieplicht komen ook onderwerpen aan de orde zoals de rechten van de betrokkenen, uitwisseling van persoonsgegevens, bewerkersovereenkomst, PIA, privacyverklaring, privacy by design, meldplicht datalekken en inzicht over de rol en positie van een FG binnen een organisatie. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de relatie tussen de onderwerpen maar ook op de toepassing met behulp van plan van aanpak in de eigen gemeente.

Verder lezen bij de bron
BIO Toegangbeveiliging
Congrestival VNG Realisatie

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap