Skip to main content

Aanpak implementatie BIO

De IBD heeft een artikel voor je opgesteld over het implementeren van de BIO binnen jouw gemeente. Met een aantal handige documenten die je op weg kunnen helpen, zoals een GAP-analyse en een baselinetoets. Handig!

Vanaf 2020 geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid als norm voor alle overheden. De BIO is de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) waarbij het jaar 2019 geldt als overgangsjaar.

Meer keuzevrijheid risicomanagement

Het grote verschil tussen de BIG en de BIO is dat de BIO op de meest actuele versie van de ISO 27002 is gebaseerd en dat de BIO meer ruimte geeft voor beveiligen door passende maatregelen te bepalen op basis van risicomanagement.

Introductie aanpak BIO

De implementatie van de BIO is een gemeentebrede activiteit. De lijnmanager / proceseigenaar is verantwoordelijk en de CISO adviseert hierbij. Om de CISO en de proceseigenaar te ondersteunen bij de implementatie van de BIO heeft de IBD het document Introductie aanpak BIO gepubliceerd. Voor het procesmatig uitvoeren van deze aanpak zijn in dit document de noodzakelijke stappen en activiteiten nader uitgewerkt. Gemeenten kunnen de BIO versie 1.0 en de bijbehorende 10 principes voor bestuurders downloaden op de IBD-Community.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Mogelijk steviger toezicht op cybersecurity gemeentelijke websites
Verder lezen
Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen
Gegevens 60.000 terugbetalers op straat na fout bij DUO
Verder lezen