Aanpak implementatie BIO

De IBD heeft een artikel voor je opgesteld over het implementeren van de BIO binnen jouw gemeente. Met een aantal handige documenten die je op weg kunnen helpen, zoals een GAP-analyse en een baselinetoets. Handig!

Vanaf 2020 geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid als norm voor alle overheden. De BIO is de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) waarbij het jaar 2019 geldt als overgangsjaar.

Meer keuzevrijheid risicomanagement

Het grote verschil tussen de BIG en de BIO is dat de BIO op de meest actuele versie van de ISO 27002 is gebaseerd en dat de BIO meer ruimte geeft voor beveiligen door passende maatregelen te bepalen op basis van risicomanagement.

Introductie aanpak BIO

De implementatie van de BIO is een gemeentebrede activiteit. De lijnmanager / proceseigenaar is verantwoordelijk en de CISO adviseert hierbij. Om de CISO en de proceseigenaar te ondersteunen bij de implementatie van de BIO heeft de IBD het document Introductie aanpak BIO gepubliceerd. Voor het procesmatig uitvoeren van deze aanpak zijn in dit document de noodzakelijke stappen en activiteiten nader uitgewerkt. Gemeenten kunnen de BIO versie 1.0 en de bijbehorende 10 principes voor bestuurders downloaden op de IBD-Community.

Verder lezen bij de bron
Tussenstand NL DIGIbeter
5 vragen aan de AP

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap