AVG Helpdesk Zorg

Op de website avghelpdeskzorg.nl vind je o.a. veelgebruikte varianten van documenten die je kunnen helpen met privacy & de AVG. Denk aan het Rijksmodel DPIA, een AVG-brochure voor apothekers en een verwerkersovereenkomst voor de zorgsector. Handig!

Via onderstaande link wordt je naar de website geleid waar je het overzicht van documenten terugvindt.

Verder lezen bij de bron
Leidraad responsible disclosure
Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap