Factsheet Privacy & Afvalverklaring

Met deze factsheet Privacy en Afvalverklaring krijg je inzicht in de persoonsgegevens die worden verzameld bij verschillende inzamelmiddelen / methoden.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Het begon allemaal met een inwoner uit Arnhem die het er niet mee eens was dat de ondergrondse afvalcontainer waar hij zijn afval naar toe moest brengen, alleen geopend kon worden met een adresgebonden afvalpas. Hiermee zou de gemeente immers informatie over hem verzamelen. Een procedure hierover tussen de inwoner en de gemeente, deed veel stof opwaaien in afvalland. Want de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde dat de gemeente op ongeoorloofde wijze persoonsgegevens (ledigingsgegevens) opsloeg op de ondergrondse afvalcontainers. Er ontstond onduidelijkheid over wat wel en wat niet mag wanneer afvalinzamelaars persoonsgegevens registreren bij de uitvoering van hun taak. De NVRD heeft een werkgroep opgericht met als doel die onduidelijkheid zoveel als mogelijk weg te nemen. De behoefte aan deze werkgroep werd nog vergroot door het inwerking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

De werkgroep Privacy van de NVRD heeft voor de vier verschillende inzamelmiddelen / methoden – minicontainers, ondergrondse afvalcontainers, milieustraten en grof vuil op afspraak – in kaart gebracht welke gegevens hiermee worden verzameld en met welk doel. Per registratie-item is, in overleg met de advocaten van Hekkelman Advocaten, in kaart gebracht in hoeverre de desbetreffende registratie risicovol zou kunnen zijn gelet op de geldende privacywetgeving.

Verder lezen bij de bron
Security Officer SSC DeSom
Volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap