Ledenbrief VNG standaardverklaring verwerkersovereenkomst

De standaardverklaring van de gemeentelijke verwerkersovereenkomst 2.0 staat op de agenda van de ALV van de VNG op 5 juni. Meer over de achtergrond, de totstandkoming en het beheerproces lees je terug in de ledenbrief!

Elke gemeente maakt met circa 50 verschillende partijen afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In de regel leggen gemeenten en hun toeleveranciers deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst (VWO). Inventarisatie door de VNG wijst uit dat het komen tot sluitende afspraken een moeizaam proces is gebleken. Om dit moeizame proces te vereenvoudigen hebben VNG, gemeenten en leveranciers gezamenlijk gewerkt aan een gemeentelijke standaard VWO.

Het voordeel voor gemeenten is dat zij tijd en geld (juridisch advies en onderhandelingen) besparen en ontzorgd worden bij het maken van afspraken over het verwerken van persoonsgegevens. De VWO versterkt de positie van gemeenten als betrouwbare en voorspelbare partners voor hun leveranciers. Marktpartijen weten exact waar ze aan toe zijn wanneer ze persoonsgegevens voor of namens gemeenten verwerken. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat bij geschillen over het gebruik van de VWO de VNG namens 355 gemeenten een standpunt kan bepalen en in gesprek kan gaan met leveranciers.

Verder lezen bij de bron
Renco Schoemaker
Recente berichten van Renco Schoemaker (bekijk alles)
    AVG en certificeringen van leveranciers
    Informatiebeveiliging en IT-beheer nog niet op orde bij Rijksoverheid