Advies- en toezichtvaardigheden voor FG’s en PO’s

In opdracht van de IBD organiseert de VNG Academie de training Advies en Toezichtvaardigheden voor FG’s. Tijdens deze praktische en interactieve 2-daagse training wordt gewerkt met uw eigen en om de praktijk toegesneden casuïstiek waardoor u versnelt tot inzicht en tot effectiever gedrag komt.

De functie FG/ functionaris voor gegevensbescherming, is een relatief nieuwe rol in organisaties. Uit de gesprekken met de FG’s uit verschillende gemeentelijk organisaties blijkt dat er veel behoefte bestaat om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en positie van de FG, welke competenties er nodig zijn om de functie goed uit te voeren en hoe je hier als FG het beste aan kunt werken.

Het houden van toezicht in navolging van wet en regelgeving op het informatiebeveiligingsbeleid is ook een nieuw aspect waar vele FG’s mee te maken krijgen. Een veel gestelde vraag is dan ook hoe je dit op praktische wijze kunt inrichten daarbij rekening houdend met de omvang van de organisatie.

Naast de benodigde vakkennis wordt er  van FG’s verwacht dat er kwalitatief goede adviesgesprekken gevoerd worden met de verwerkingsverantwoordelijke, met management en met medewerkers waarbij FG’s ervoor moeten zorgen dat deze partijen toch proceseigenaar blijven.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

CISO versus ISO, wie doet wat?
Binnen de gemeente hebben we de (verplichte) CISO en/of ISO. Maar welke taken horen er nu eigenlijk bij de CISO te liggen en wat zou de ISO moeten doen? Kortom, hoe verhouden deze functies zich tot elkaar en wat zijn de verschillen?
Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in

Meer recente berichten

IT Auditors: overmaat audits frustreert ziekenhuizen
Verder lezen
Streng zijn met privacy levert nieuwe klanten op
Verder lezen
Ethiek is kritische factor voor succes ai
Verder lezen
Cybersecurity krijgt krachtige impuls
Verder lezen
Overheid werkt aan databescherming tegen kwantumgeweld
Verder lezen
Facebook aangeklaagd voor volgen van iPhone gebruikers
Verder lezen
Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen