Data doorzien – Ethiek van de digitale transitie in de Nederlandse provincies

Nederlandse provincies experimenteren volop met de inzet van data, algoritmen en nieuwe technologie. Zo worden bijvoorbeeld populaties zoogdieren gemonitord met live cams en automatische beeldherkenning. Digitalisering levert op verschillende vlakken nieuwe kennis op en stelt provincies in staat om burgers en maatschappelijke organisaties nauwer te betrekken bij het beleid op voor hen belangrijke thema’s.

Het Rathenau Instituut deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar de maatschappelijke, economische en ethische effecten van digitalisering. Met dit essay beogen we bij te dragen aan het denken over verantwoorde digitalisering.

Anouk Tijhuis

Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)

Cyberverzekering: hangmat of vangnet?
Onderzoek risico’s toegang privacygevoelige data

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap