AVG – Bewaartermijnen

Verschillende soorten persoonsgegevens mogen niet even lang worden bewaard. Zo kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens maar voor enkele weken bewaard mogen worden, en andere onbeperkt. In dit blog wordt behandeld wat de AVG over bewaartermijnen zegt, wat de specifieke bewaartermijnen zijn, en het verwijderingsproces van persoonsgegevens.

Geen bewaartermijn

De AVG zelf stelt zelf geen wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. De vuistregel is dat organisaties zelf mogen bepalen hoe lang ze persoonsgegevens bewaren. Organisaties hebben het recht persoonsgegevens zo lang mogen bewaren als dat het nodig is voor het doel van de verwerking. Dit kan natuurlijk per soort persoonsgegeven en per organisatie verschillen. Zo mag de Belastingdienst langer informatie over het loon van een persoon bewaren, dan een bedrijf sollicitatiegegevens mag bewaren. Daarnaast worden specifieke bewaartermijnen in specifieke wetten gesteld, zoals bijvoorbeeld de Archiefwet als het om overheidsinstanties gaat.

Bewaartermijnen in specifieke wetten

Omdat de AVG geen wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens stelt, is het van belang om aantal belangrijke bewaartermijnen in andere wetgeving in kaart te brengen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aantal van deze specifieke wetten opgesomd:

De Archiefwet is van toepassing op alle Nederlandse overheidsorganen. Het doel van de Archiefwet is het bewaren van belangrijke informatie door overheidsinstanties. Ook staat in de Archiefwet dat de overheid alle informatie vernietigd, zodra deze informatie niet meer noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (dit uitgangspunt komt uit de AVG). De overheid moet dus het belang om belangrijke informatie te bewaren, afwegen tegenover dataminimalisatie. Niet alle gegevens zijn even belangrijk en hoeven even lang bewaard te worden: overheidsinstanties houden selectielijsten bij, waarin staat waarom gegevens bewaard worden en voor hoe lang. Ook stelt de Archiefwet dat alle gegevens die permanent bewaard moeten worden, bewaard worden in een archief.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De BIO en het toepassen van encryptie; wat moet je weten?
Encryptie is een serieus onderdeel geworden binnen veel organisaties. Niet voor niets worden er in BIO eisen benoemd als het gaat om encryptie. Welke eisen zijn dit en wat moet je hier als CISO over weten?
De ingrediënten van een jaarverslag
In gemeenteland komt het jaarverslag er weer aan. Schrijf jij als CISO of FG al een separaat jaarverslag over informatiebeveiliging of privacy? Zeker doen!
Het bijhouden van een verwerkingsregister, hoe doe je dat?
Hoe zorg je er voor dat het bijhouden van het verwerkingsregister op een juiste en consistente wijze gebeurt?

Meer recente berichten

Gebruikersoverleg vertolkt stem van ENSIA-coördinatoren
Verder lezen
Het corona paspoort lijkt onvermijdelijk, maar wat stelt het voor?
Verder lezen
Containerschepen vol data verlaten het land
Verder lezen
Ken je risico’s, verbeter je cyberweerbaarheid
Verder lezen
Snel, slim en privacyvriendelijk gegevens uitwisselen met Ma3tch
Verder lezen
Overheid en bedrijfsleven in gesprek over bredere inzet meerfactorauthenticatie
Verder lezen
Britse overheid noemt end-to-end encryptie onacceptabel risico voor samenleving
Verder lezen
TNO claimt doorbraak in datagebruik en privacy
Verder lezen
Dekker: ‘Bewustwording voorkomt datalekken’
Verder lezen
Gartner belicht acht trends rond security en risk management
Verder lezen