Privacy bescherming versus openbaarheid bestuur en de vrije nieuwsgaring

Oisterwijks raadslid Myrte Hesselberth van partij PRO heeft afgelopen raadsvergadering een pleidooi gehouden over de privacybescherming van inwoners. Haar partij maakt zich zorgen over de gemeentelijke procedure en de bescherming van privacy bij afhandeling van aan de raad toegezonden brieven. Ze kreeg hierbij steun van Johan van den Brand (PGB).

Een inwoner uit Oisterwijk zou na het schrijven van een ingezonden brief aan de raad, ondanks dat deze door de gemeente geanonimiseerd moeten worden, toch benaderd zijn door een journalist. Hieruit concludeerde raadslid Hesselberth (PRO) dat er nog eens goed naar de procedure gekeken moet worden. Uit navraag blijkt echter dat er iets anders aan de hand is, in ieder geval geen procedurefouten! Daarbij komt dat verder aanscherpen van de procedure ook het grondwettelijke recht op vrije nieuwsgaring en de openbaarheid van bestuur zou kunnen schaden.

Recht op inzage
Het raadswerk moet in beginsel openbaar worden gevoerd, zodat eenieder dit in alle openheid kan volgen. Het is dan ook de bedoeling dat niet alleen de meningen van de raadsleden en hun stemgedrag, maar ook de informatie die hen tot dat stemmen brengt voor iedereen openbaar beschikbaar is. Zo behoort ook de informatie die ten grondslag ligt aan het nemen van besluiten (of het nalaten daarvan) openbaar beschikbaar te zijn, dat is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel daarvan is dat eenieder deel kan nemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.

Om dat raadswerk te kunnen volgen, en er naar eigen afweging over te kunnen publiceren, hebben ook journalisten recht op inzage daarvan. Ook hebben zij altijd het recht om op onderzoek uit te gaan, het is uiteraard aan inwoners de vrije keuze daar al of niet aan mee te werken. Dat recht op vrije nieuwsgaring moet door overheden minstens op verzoek altijd ingewilligd worden. Met uitzondering in het geval er aantoonbaar en met argumenten onderbouwde redenen zijn om dat niet te doen. Daarom worden bijvoorbeeld uit privacy overwegingen persoonlijke gegevens verwijderd alvorens documenten beschikbaar te stellen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen