Nieuwe DPIA voor de Rijksoverheid en universiteiten op Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint Online

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en SURF, de ICT inkooporganisatie van hogescholen en universiteiten, heeft Privacy Company opnieuw onderzoek gedaan naar de privacyrisico s van Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint. De uitkomst is dat Microsoft maatregelen heeft getroffen om zes hoge risico s te verhelpen, maar dat organisaties deze clouddiensten niet mogen gebruiken voor de uitwisseling of opslag van gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Dat mag alleen als ze de inhoud kunnen versleutelen met eigen sleutels. Dit komt door het hoge risico van mogelijke toegang tot die gegevens vanuit de Verenigde Staten. Dit risico blijft ook bestaan als Microsoft vanaf volgend jaar vrijwel alle persoonsgegevens van haar Europese zakelijke klanten exclusief in Europese datacentra verwerkt.

Teams, OneDrive en SharePoint

Met Microsoft Teams kunnen mensen videobellen en informatie delen via permanente chatkanalen, met mensen binnen en buiten hun organisatie. De diensten OneDrive en SharePoint worden gebruikt voor het opslaan en delen van bestanden in de Microsoft cloud. Teams, OneDrive en SharePoint zijn clouddiensten. De DPIA gaat niet in op mogelijkheden om OneDrive en SharePoint lokaal, on premise, aan te bieden.

Om gebruik te maken van de online diensten, kunnen gebruikers software installeren op hun eigen apparaten of via een browser inloggen. In deze DPIA is het gegevensverkeer onderzocht van de drie diensten vanuit geïnstalleerde applicaties op de besturingssystemen MacOS, Windows, iOS en Android, en via een Chrome browser. Om in te loggen is gebruik gemaakt van de Microsoft Azure Active Directory (een soort online telefoonboek, met de inlognamen en wachtwoorden van alle gebruikers).

Risico s van doorgifte naar de Verenigde Staten

De nieuwe DPIA gaat vooral over de risico s van de verzameling en verwerking van zogenaamde diagnostische gegevens, dat wil zeggen, gegevens over het individuele gebruik van de diensten. Bijvoorbeeld: hoe vaak je met wie belt via Teams, wat voor plaatjes je toevoegt in de chat of op een intranetpagina, en wat voor soort documenten je schrijft, leest en deelt. Maar dit rapport gaat ook over de privacyrisico s van het gebruik van Microsoft s cloud voor de inhoudelijke gegevens die je via deze diensten kunt delen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen