NCSC ontvouwt plannen voor 2023

Het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC, werkt aan een digitaal veiliger Nederland. Hiertoe coordineert dit onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid de activiteiten die nodig zijn om de vitale infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen en andere incidenten.

De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. Het NCSC brengt digitale kwetsbaarheden in kaart en verbindt partijen door het delen van kennis en informatie. Hiermee worden de dreigingen beperkt en kan maatschappelijke schade worden voorkomen. De primaire doelgroepen zijn vitale organisaties en de Rijksoverheid. Het NCSC ondersteunt hen bij het treffen van maatregelen om cyberdreiging tegen te gaan of bij het herstellen van incidenten, zodat zij de continuiteit van hun dienst kunnen waarborgen.

Meer doelgroepen
De komende jaren neemt het aantal doelgroepen voor het NCSC stevig toe als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB2 richtlijn). Naast de NIB2 richtlijn is in 2022 ook de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) vastgesteld. Hierin krijgt het NCSC onder andere de opgave om als nationaal Computer Security Incident Response Team (CSIRT) op te treden.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen