NCSC ontvouwt plannen voor 2023

Het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC, werkt aan een digitaal veiliger Nederland. Hiertoe coordineert dit onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid de activiteiten die nodig zijn om de vitale infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen en andere incidenten.

De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. Het NCSC brengt digitale kwetsbaarheden in kaart en verbindt partijen door het delen van kennis en informatie. Hiermee worden de dreigingen beperkt en kan maatschappelijke schade worden voorkomen. De primaire doelgroepen zijn vitale organisaties en de Rijksoverheid. Het NCSC ondersteunt hen bij het treffen van maatregelen om cyberdreiging tegen te gaan of bij het herstellen van incidenten, zodat zij de continuiteit van hun dienst kunnen waarborgen.

Meer doelgroepen
De komende jaren neemt het aantal doelgroepen voor het NCSC stevig toe als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB2 richtlijn). Naast de NIB2 richtlijn is in 2022 ook de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) vastgesteld. Hierin krijgt het NCSC onder andere de opgave om als nationaal Computer Security Incident Response Team (CSIRT) op te treden.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen
Politie Nederland deed mee met actie tegen botnet dat 700.000 pc s infecteerde
Verder lezen
Russische cybercrimebende Trickbot harder aangepakt door VS en VK
Verder lezen
Poging tot invoeren verplicht online ID sneuvelt bij Amerikaanse rechter
Verder lezen
Antwerpen worstelt met gevolgen hack
Verder lezen
Nulmeting Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs met informatiebeveiliging?
Verder lezen