Kennis in het vizier

De digitale wapenwedloop heeft ook gevolgen voor de publieke kennisinfrastructuur. Het is zaak om op democratische wijze te komen tot nieuwe afwegingskaders en procedures. Dit rapport schetst de voorwaarden voor de invulling daarvan.

Met deze studie brengen we in kaart wat de belangrijkste gevolgen zijn van de wereldwijde digitale wapenwedloop voor de Nederlandse publieke kennisinfrastructuur: universiteiten, hogescholen, KNAW- en NWO-instituten, TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen. Zij krijgen steeds meer te maken met kennis die mogelijk militaire toepassingen kent en raakt aan nationale veiligheid. We schetsen de contouren van de nieuwe afwegingskaders, procedures en afspraken die nodig zijn om op een verantwoorde manier vorm te geven aan onderzoek dat bedoeld en onbedoeld raakt aan defensie en veiligheid.

Verder lezen bij de bron
Wat is een algoritme?
Veiligheid & leefbaarheid versus privacy

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap