De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa

Ook Europese bedrijven met dataverwer­kingen in Europa vallen soms onder de werking van de Amerikaanse CLOUD Act. Hierdoor kan in Europa opgeslagen data toegankelijk zijn voor de Amerikaanse overheid. Het voor­beeld van de CLOUD Act laat zien wat de gevolgen zijn van wetgeving als die een extraterritoriale werking heeft. Wetgeving in het digitale domein heeft steeds vaker zo n extraterritoriale werking. Dit maakt de beveiliging van informatie in de EU en het voldoen aan de EU en nationale wet en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en dataprotectie moeilijker. Zijn er mogelijkheden om deze risico s te verkleinen? Het NCSC liet een vooraanstaand advocatenkantoor het uitzoeken.

De CLOUD-Act

Informatieverwerking in het digitale domein is een internationale aangelegenheid. De opslag, het transport en de verwerking van informatie trekt zich vaak niets aan van landsgrenzen en laat zich daar­door zeker niet beperken. Daarnaast, en deels ook daardoor, maken landen wet- en regel­geving voor het digitale domein die ook van invloed is op gegevensverwerkingen buiten de eigen landsgrenzen. Gegevensver­werkingen krijgen hierdoor te maken met verschillende wet- en regel­gevingsregi­mes, die met elkaar kunnen conflicteren of interfereren. Bijvoorbeeld maatregelen die gelden voor de beveiliging van, of juist het toegang verlenen tot, gevoelige infor­ma­tie en (persoons)­gegevens.

Een van de meest besproken voorbeelden van botsende wetgeving is die tussen de Ame­rikaanse CLOUD-Act, voluit Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, en Europese regels op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Europese data die in de VS wordt verwerkt of opgeslagen moet daar beveiligd worden volgens de Europese General Data Protection Regulation, GDPR, in Nederland de AVG. Tegelijkertijd valt deze data ook onder het Amerikaanse wettelijke regime dat toeziet op de toegang tot die data. De CLOUD-Act maakt het mogelijk dat de federale rechtshandhaving in de Verenigde Staten technologiebedrijven via een bevelschrift of dagvaarding kan dwingen de gevraagde gegevens van gebruikers te verstrekken, ook al zijn die gegevens opgeslagen op buitenlands grondgebied. Veel deskundigen gaan ervan uit dat dit risico niet bestaat als data wordt verwerkt door een Europese dienstverlener, en zeker als dat gebeurt binnen Europa. Juri­disch gezien ligt dat echter genuanceerder en geldt dat de Amerikaanse CLOUD-Act ook van toepassing kan zijn op gegevensverwerkingen buiten de VS, bijvoorbeeld in de EU.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen
Politie Nederland deed mee met actie tegen botnet dat 700.000 pc s infecteerde
Verder lezen
Russische cybercrimebende Trickbot harder aangepakt door VS en VK
Verder lezen
Poging tot invoeren verplicht online ID sneuvelt bij Amerikaanse rechter
Verder lezen
Antwerpen worstelt met gevolgen hack
Verder lezen
Nulmeting Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs met informatiebeveiliging?
Verder lezen