De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa

Ook Europese bedrijven met dataverwer­kingen in Europa vallen soms onder de werking van de Amerikaanse CLOUD Act. Hierdoor kan in Europa opgeslagen data toegankelijk zijn voor de Amerikaanse overheid. Het voor­beeld van de CLOUD Act laat zien wat de gevolgen zijn van wetgeving als die een extraterritoriale werking heeft. Wetgeving in het digitale domein heeft steeds vaker zo n extraterritoriale werking. Dit maakt de beveiliging van informatie in de EU en het voldoen aan de EU en nationale wet en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en dataprotectie moeilijker. Zijn er mogelijkheden om deze risico s te verkleinen? Het NCSC liet een vooraanstaand advocatenkantoor het uitzoeken.

De CLOUD-Act

Informatieverwerking in het digitale domein is een internationale aangelegenheid. De opslag, het transport en de verwerking van informatie trekt zich vaak niets aan van landsgrenzen en laat zich daar­door zeker niet beperken. Daarnaast, en deels ook daardoor, maken landen wet- en regel­geving voor het digitale domein die ook van invloed is op gegevensverwerkingen buiten de eigen landsgrenzen. Gegevensver­werkingen krijgen hierdoor te maken met verschillende wet- en regel­gevingsregi­mes, die met elkaar kunnen conflicteren of interfereren. Bijvoorbeeld maatregelen die gelden voor de beveiliging van, of juist het toegang verlenen tot, gevoelige infor­ma­tie en (persoons)­gegevens.

Een van de meest besproken voorbeelden van botsende wetgeving is die tussen de Ame­rikaanse CLOUD-Act, voluit Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, en Europese regels op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Europese data die in de VS wordt verwerkt of opgeslagen moet daar beveiligd worden volgens de Europese General Data Protection Regulation, GDPR, in Nederland de AVG. Tegelijkertijd valt deze data ook onder het Amerikaanse wettelijke regime dat toeziet op de toegang tot die data. De CLOUD-Act maakt het mogelijk dat de federale rechtshandhaving in de Verenigde Staten technologiebedrijven via een bevelschrift of dagvaarding kan dwingen de gevraagde gegevens van gebruikers te verstrekken, ook al zijn die gegevens opgeslagen op buitenlands grondgebied. Veel deskundigen gaan ervan uit dat dit risico niet bestaat als data wordt verwerkt door een Europese dienstverlener, en zeker als dat gebeurt binnen Europa. Juri­disch gezien ligt dat echter genuanceerder en geldt dat de Amerikaanse CLOUD-Act ook van toepassing kan zijn op gegevensverwerkingen buiten de VS, bijvoorbeeld in de EU.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.
Waarom is privacy eigenlijk belangrijk?
In onze huidige maatschappij, met alle computertechnologie, is privacy belangrijker dan ooit. In deze blog lees je waarom privacy zo belangrijk is, wat de gevaren zijn bij een gebrek eraan en hoe je als organisatie de privacy kan beschermen. Want, je hebt misschien niets te verbergen, maar wel altijd iets te beschermen…

Meer recente berichten

NCSC helpt met centraal securitymeldpunt: security.txt
Verder lezen
Kwart organisaties handelt inzageverzoeken niet goed af
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
Deze lessen leerde Ticketcounter na datalek en afpersing
Verder lezen
NCSC ontvouwt plannen voor 2023
Verder lezen
WODC onderzoek: overheden blijven privacywetgeving overtreden
Verder lezen
Dataprivacy is geen ICT feestje: weet waarom je het doet en zoek de juiste mensen erbij
Verder lezen
Recordjaar voor cryptohackers die enkele miljarden aan dollars stelen
Verder lezen
Na een jaar oorlog in Oekraine trekt het NCSC vier belangrijke cybersecuritylessen
Verder lezen
Utrecht doet aangifte van niet bezorgde stempassen
Verder lezen