Skip to main content

Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS

Het komend jaar moeten burgers makkelijker inzicht krijgen in de gegevens die in de zorgketen over hen beschikbaar zijn. De persoonlijke gezondheidsomgevingen, pgo s, spelen daarin een belangrijke rol. Daarvoor is het noodzakelijk dat zowel de pgo leveranciers als de systemen van zorgaanbieders het zogeheten MedMij label behalen. Daarmee tonen zij aan dat ze voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel dat een veilige en betrouwbare omgang met de gegevens garandeert. In de begroting 2023 van het ministerie van VWS is onder meer 8,3 miljoen euro beschikbaar voor stichting MedMij ten behoeve van de standaardisatie van gegevensuitwisseling.

Het wetsvoorstel elektronische gegevens uitwisseling in de zorg, Wegiz, dat nu in de Tweede Kamer wordt behandeld, levert een belangrijke bijdrage aan eenheid van taal en techniek waardoor gegevensuitwisseling steeds vaker elektronisch zal verlopen. Om ook op de korte termijn de elektronische uitwisseling te versnellen, werkt VWS samen met het zorgveld aan het breder inzetten van bestaande ICT-oplossingen. De ambitie is om op de langere termijn een landelijk dekkend netwerk van onderling verbonden ICT-infrastructuren te realiseren.

Meer aandacht voor veiligheid

Naarmate de digitalisering in de zorg vordert, neemt ook het risico en de impact van informatiebeveiligings-incidenten toe. De continuiteit van zorgverlening kan hierdoor in gevaar komen. Het ministerie noemt het in de begroting van groot belang dat er voldoende aandacht is voor privacy- en informatiebeveiliging.

VWS ondersteunt het veld hierbij met aanscherping van de wettelijk verplichte informatiebeveiligingsnormen, door instrumenten in te zetten om bewustwording te vergroten en door partijen werkzaam in het veld, te stimuleren risicobeperkende maatregelen te treffen en zorg te dragen voor handhaving en toezicht.

Z-CERT is de sectorale organisatie die zich inzet voor informatiebeveiliging in de zorg. De komende jaren zal gefaseerd toegewerkt worden naar het aansluiten van alle zorgsectoren. Structureel is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor professionaliseren en doorontwikkelen van deze diensten, voor de Z-CERT-organisatie en voor collectieve deelname van zorgsectoren. Aanvullend is voor 2023 een half miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de coalitieakkoord-middelen voor standaardisatie van gegevensuitwisseling.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen
Gegevens 60.000 terugbetalers op straat na fout bij DUO
Verder lezen
Rabobank hoeft beleid voor betalen met Rabo Scanner niet aan te passen
Verder lezen