Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS

Het komend jaar moeten burgers makkelijker inzicht krijgen in de gegevens die in de zorgketen over hen beschikbaar zijn. De persoonlijke gezondheidsomgevingen, pgo s, spelen daarin een belangrijke rol. Daarvoor is het noodzakelijk dat zowel de pgo leveranciers als de systemen van zorgaanbieders het zogeheten MedMij label behalen. Daarmee tonen zij aan dat ze voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel dat een veilige en betrouwbare omgang met de gegevens garandeert. In de begroting 2023 van het ministerie van VWS is onder meer 8,3 miljoen euro beschikbaar voor stichting MedMij ten behoeve van de standaardisatie van gegevensuitwisseling.

Het wetsvoorstel elektronische gegevens uitwisseling in de zorg, Wegiz, dat nu in de Tweede Kamer wordt behandeld, levert een belangrijke bijdrage aan eenheid van taal en techniek waardoor gegevensuitwisseling steeds vaker elektronisch zal verlopen. Om ook op de korte termijn de elektronische uitwisseling te versnellen, werkt VWS samen met het zorgveld aan het breder inzetten van bestaande ICT-oplossingen. De ambitie is om op de langere termijn een landelijk dekkend netwerk van onderling verbonden ICT-infrastructuren te realiseren.

Meer aandacht voor veiligheid

Naarmate de digitalisering in de zorg vordert, neemt ook het risico en de impact van informatiebeveiligings-incidenten toe. De continuiteit van zorgverlening kan hierdoor in gevaar komen. Het ministerie noemt het in de begroting van groot belang dat er voldoende aandacht is voor privacy- en informatiebeveiliging.

VWS ondersteunt het veld hierbij met aanscherping van de wettelijk verplichte informatiebeveiligingsnormen, door instrumenten in te zetten om bewustwording te vergroten en door partijen werkzaam in het veld, te stimuleren risicobeperkende maatregelen te treffen en zorg te dragen voor handhaving en toezicht.

Z-CERT is de sectorale organisatie die zich inzet voor informatiebeveiliging in de zorg. De komende jaren zal gefaseerd toegewerkt worden naar het aansluiten van alle zorgsectoren. Structureel is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor professionaliseren en doorontwikkelen van deze diensten, voor de Z-CERT-organisatie en voor collectieve deelname van zorgsectoren. Aanvullend is voor 2023 een half miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de coalitieakkoord-middelen voor standaardisatie van gegevensuitwisseling.

Verder lezen bij de bron
IB&P
Laatste berichten van IB&P (alles zien)

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

10 veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen
Tien veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen zorgen ervoor dat cybercriminelen nog altijd weten in te breken bij organisaties en toegang krijgen tot netwerken en data. Welke tien fouten zijn dit en hoe kan je deze aanpakken? Je leest het in deze blog!
Wat zijn mijn plichten als verwerkingsverantwoordelijke?
Als gemeente ben je in veel gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die je verwerkt. Wanneer je verwerkersverantwoordelijke bent, horen hier een aantal plichten bij. Welke dit zijn, lees je in deze blog.
Wachtwoorden beheren? Gebruik een wachtwoordmanager!
De BIO schrijft voor dat gemeenten een wachtwoordmanager beschikbaar moeten stellen aan hun medewerkers. Maar wat is een wachtwoordmanager nu precies? Wat zijn de voordelen? En hoe veilig zijn ze? Je leest het in deze blog!

Meer recente berichten

AP waarschuwt WK gangers voor Qatarese apps
Verder lezen
Cyber Sessions The time is now
Verder lezen
Een hack volledig uitsluiten is niet te doen
Verder lezen
Kaag: digitale euro is er voorlopig nog niet, voorwaarden privacy belangrijk
Verder lezen
iCloud voor Windows heeft enorm privacy probleem
Verder lezen
Poets die securitycultuur op!
Verder lezen
Ook in cyberspace biedt Oekraine taaie weerstand
Verder lezen
Veilig en anoniem communiceren op het dark web
Verder lezen
Een veilige en transparante Europese markt: Digital Services Act
Verder lezen
Security experts over nieuwe security richtlijn NIS 2
Verder lezen