Klachten over openbaar maken klachten

Van de 12 gemeenten die aangeven dat ze klachten actief openbaar maken volgens de regels van de Wet open overheid, Woo, is er niet een die dat daadwerkelijk doet. De meeste publiceren een jaarverslag klachten, of nemen een alinea over klachten op in het juridisch jaarverslag. Deze verplichting staat sinds jaar en dag in de Awb.

Zelf grasduinen in data

Lekker zelf grasduinen in de uitkomsten van een VNG-monitor naar implementatie van de Woo. Hoe doet uw gemeente het ten opzichte van anderen? Zo kondigde Binnenlands Bestuur de komst van een dashboard aan, dat laat zien hoe ver gemeenten zijn met de implementatie van de Wet open overheid, Woo.

Oplettende lezer Tessa Berghouwer, van het X-account @ZaanstadOpen voegde de daad bij het woord. Via het sociale medium, dat tot voor kort bekendstond als Twitter, laat ze weten dat de 12 gemeenten die aangeven dat ze binnengekomen klachten over de gemeentelijke dienstverlening publiceren volgens de regels van de Woo, dit in werkelijkheid niet of niet afdoende doen.

Nog niet verplicht

In de Woo staan 17 categorieen van documenten die een overheid actief moet openbaar maken. Daarvan zijn er 11 die op gemeenten van toepassing zijn. Sommige van die categorieen maken alle gemeenten al openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Deze zijn normaal gesproken terug te vinden op de website. De meeste gemeenten zijn bezig om andere stukken in fasen openbaar te maken. Het publiceren van de categorieen is nog niet verplicht, want dit deel van de Woo is nog niet in werking.

In het eerste onderzoek van VNG naar de implementatie van de Woo, dat jaarlijks de voortgang toetst, staat de vraag Welke categorieen openbaart u al? Daarop vinken 12 gemeenten de categorie klachten aan.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen