Tag: data

Bescherming tegen ‘dataslurpers’

Nu naast overheden ook bedrijven en burgers data kunnen verzamelen en analyseren, verandert de rol van de gemeente. Van dataverzamelaar tot bewaker van onze autonomie. Het verzamelen en gebruiken van data voor (ruimtelijke) besluitvorming was altijd een taak die primair bij de (lokale) overheid lag. Dat is niet meer zo. Ook bedrijven kunnen data verzamelen en daar het gebruik van de ruimte mee veranderen.

Lees verder

Big data – waarborgen voor datakwaliteit

  • IB&P

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een publicatie gemaakt over het waarborgen van datakwaliteit. Hierin wordt in slechts een aantal kernpunten beschreven hoe zorgvuldig kan worden omgegaan met data en data-analyse.