Tag: regie

Kader voor regie op gegevens | Voorstudie

Het programma Regie op Gegevens focust op invulling geven aan gegevensdeling tussen het publieke en het (semi)private domein onder regie van de mens zelf. De publicatie van deze voorstudie is de eerste stap van het programma bij het opstellen van een kader voor regie op gegevens.

Onderzoek juridisch kader Regie op Gegevens

  • IB&P

Een terugkerende vraag bij experimenten rond Regie op Gegevens is de vraag naar duidelijkheid over juridische grondslagen. Advocatenkantoor Pels Rijcken heeft in dit rapport advies uitgebracht over juridische kaders voor RoG in relatie tot de AVG.