CSR: ‘Investeer 833 miljoen euro in cybersecurity’

De Cyber Security Raad (CSR) adviseert het kabinet om tussen nu en 2024 een bedrag van 833 miljoen euro te investeren in cybersecurity. Dat bedrag moet bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid komen. Alleen zo kunnen we volgens de raad ‘onze digitale veiligheid en digitale autonomie’ bewaken.

Dat schrijft de Cyber Security Raad in het rapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’, dat dinsdag is gepubliceerd. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus had de CSR in maart 2020 gevraagd om een advies over de benodigde investeringen in cyberweerbaarheid door een volgend kabinet.

Cyberweerbaarheid bij de meeste bedrijven niet op orde

Het datalek bij de GGD, de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht en de Citrix-kwetsbaarheid waarbij wereldwijd meer dan 3.300 servers werden gehackt. Dat zijn enkele recente voorbeelden die de Cyber Security Raad noemt die de maatschappelijke impact aantonen als ondernemers onvoldoende aandacht besteden aan cyberweerbaarheid. Het feit dat Stichting Waternet voor onbepaalde tijd onder verscherpt toezicht is gesteld omdat de cybersecurity niet op orde is, bewijst het gelijk van de raad.

De meeste bedrijven en organisaties hebben hun zaakjes op het gebied van informatiebeveiliging niet op orde, zo stelt het adviesorgaan. Zodoende zijn ze vatbaar voor cyberaanvallen en andere digitale dreigingen en incidenten. En dat heeft een bijkomend gevaar: “Doordat eigen beveiliging (en die van gebruikte diensten en producten) nog te weinig op het benodigde niveau is, en organisaties vaak zelfs niet in staat zijn basale dreigingen te weren, loopt ook de opsporing vol met meer zaken dan zij aankan”, zegt de CSR.

Cyberdreigingen hebben een permanent karakter

De toename van het aantal incidenten is volgens de Cyber Security Raad te wijten aan twee ontwikkelingen: de digitaliseringsambitie van Nederland en het toenemend aantal cyberdreigingen. De Nederlandse overheid, economie en samenleving digitaliseren steeds verder. Door de coronapandemie is deze digitalisering in een stroomversnelling beland, ‘waarbij de informatiebeveiliging geen gelijke tred hield’. Het risico getroffen te worden door een hackaanval is hierdoor groter geworden.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Met de BIO bezig blijven: hoe lang?
De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geen eenvoudige opgave. Waarom wil het niet zo vlotten? Dat staat centraal in deze blog.
Security by Design concreet gemaakt
Met de komst van de AVG in 2018, is er ook veel aandacht voor de begrippen ‘Privacy by Design’ en ‘Security by Design’. Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld en waarom is het zo belangrijk? In deze blog wil ik graag specifiek ingaan op Security by Design.
Mobile Device Management: MDM, MAM en Windows 10
Vanuit de BIO is het helder dat je een vorm van beheer dient te voeren op apparaten, waaronder mobiele apparaten als telefoons, tablets en laptops. Welke mogelijkheden heb je daar eigenlijk tot je beschikking voor iOS, Android en Windows 10?

Meer recente berichten

Boete van 525.000 euro voor Locatefamily.com
Verder lezen
Google Analytics krijgt privacy-update, minder cookies nodig
Verder lezen
Masterclasses informatiebeveiliging
Verder lezen
Nieuw kabinet: kom met een visie voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur
Verder lezen
CBS: Relatief veel datalekken in gezondheidszorg
Verder lezen
Slagkracht AIVD en MIVD – De wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt
Verder lezen
Stappenplan moet datalek na verlopen domeinnaam voorkomen
Verder lezen
Naar een gemeente met alleen nog veilige wachtwoorden (webinar)
Verder lezen
De digitale gemeente: Sleutel ligt in verbinding beleid en uitvoering
Verder lezen
Praktische problemen bij het afknippen van hashes
Verder lezen