CSR: ‘Investeer 833 miljoen euro in cybersecurity’

De Cyber Security Raad (CSR) adviseert het kabinet om tussen nu en 2024 een bedrag van 833 miljoen euro te investeren in cybersecurity. Dat bedrag moet bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid komen. Alleen zo kunnen we volgens de raad ‘onze digitale veiligheid en digitale autonomie’ bewaken.

Dat schrijft de Cyber Security Raad in het rapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’, dat dinsdag is gepubliceerd. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus had de CSR in maart 2020 gevraagd om een advies over de benodigde investeringen in cyberweerbaarheid door een volgend kabinet.

Cyberweerbaarheid bij de meeste bedrijven niet op orde

Het datalek bij de GGD, de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht en de Citrix-kwetsbaarheid waarbij wereldwijd meer dan 3.300 servers werden gehackt. Dat zijn enkele recente voorbeelden die de Cyber Security Raad noemt die de maatschappelijke impact aantonen als ondernemers onvoldoende aandacht besteden aan cyberweerbaarheid. Het feit dat Stichting Waternet voor onbepaalde tijd onder verscherpt toezicht is gesteld omdat de cybersecurity niet op orde is, bewijst het gelijk van de raad.

De meeste bedrijven en organisaties hebben hun zaakjes op het gebied van informatiebeveiliging niet op orde, zo stelt het adviesorgaan. Zodoende zijn ze vatbaar voor cyberaanvallen en andere digitale dreigingen en incidenten. En dat heeft een bijkomend gevaar: “Doordat eigen beveiliging (en die van gebruikte diensten en producten) nog te weinig op het benodigde niveau is, en organisaties vaak zelfs niet in staat zijn basale dreigingen te weren, loopt ook de opsporing vol met meer zaken dan zij aankan”, zegt de CSR.

Cyberdreigingen hebben een permanent karakter

De toename van het aantal incidenten is volgens de Cyber Security Raad te wijten aan twee ontwikkelingen: de digitaliseringsambitie van Nederland en het toenemend aantal cyberdreigingen. De Nederlandse overheid, economie en samenleving digitaliseren steeds verder. Door de coronapandemie is deze digitalisering in een stroomversnelling beland, ‘waarbij de informatiebeveiliging geen gelijke tred hield’. Het risico getroffen te worden door een hackaanval is hierdoor groter geworden.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen