Smart city: Samen op zoek naar oplossingen voor complexe problemen

Marijn Fraanje, directeur Informatie en ICT, CIO van de gemeente Den Haag: Waar is digitalisering een versneller en waar niet? Dat is de vraag die altijd draait om de eindgebruiker die een verbetering moet ervaren. We ontkomen er niet aan om samen met de eigen inwoners, de eigen bedrijven en andere overheden op zoek te gaan naar oplossingen voor die complexe problemen. Co creatie dus.

Marijn Fraanje is sinds vijf jaar directeur Informatie en ICT chief information officer van de gemeente Den Haag, met de verantwoordelijkheid om Den Haag op het gebied van digitalisering, data en digitale innovatie verder te brengen. Hij is daarmee ook actief op het gebied van Smart city, wat mag blijken uit de toekenning van de World Smart City Award 2021 voor het programma LivingLab Scheveningen. De gemeente doet hiermee ervaring op met de inzet van digitale innovatie om maatschappelijke vraagstukken in het gebied op te lossen.

Om te beginnen bij het begin, de visie van IBM op de smart city. Die bestond in principe uit drie takken van sport rondom de data: het verzamelen, het integreren en uitwisselen en het analyseren. En dat alles op een groot, centraal platform. Wat is je mening over deze benadering?
Als we puur naar de techniek kijken is de realiteit gewoon veel te complex om ooit te kunnen vatten in een dataplatform, bestuurd door een marktpartij. Dat zie je ook wel terug in de praktijk. Hoe vaak je op elk congres en van elke leverancier niet het woord platform hoort… Elke oplossing heeft er wel een. Leveranciers hebben het pad naar een megaplatform dus wel verlaten.
De uitdaging ligt veel meer in het bij elkaar krijgen van de verschillende informatiestromen. Wij doen samen met gemeente Rotterdam en de provincie Zuid Holland het programma Grenzeloos Datalandschap, waar we vooral kijken naar het ontwikkelen van het ecosysteem van dataplatforms.

Is ooit geprobeerd de visie van IBM in Den Haag te implementeren?
Nee. Smart city was een aantal jaren geleden in Nederland vooral een marketingterm voor de IT markt, die bij alle steden vooral in de economische hoek zat. Ook in Den Haag. Het is een containerbegrip geweest waaronder bedrijven hun diensten en waren konden aanbieden. Sindsdien is er veel veranderd. Waar de focus vooral op het economische aspect lag, zie je de aandacht verschuiven naar het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken in de stad.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen
Protesterende Google werknemer Ariel Koren: Ik kon niet blijven zwijgen
Verder lezen