Aanpak digitale veiligheid Gelderse gemeenten gelanceerd

Provincie Gelderland wil gemeenten ondersteunen bij de verbetering van hun digitale veiligheid. Daarom wordt een zogeheten cyberchallenge aangeboden.

Expertise om de gemeentelijke internetomgeving een stuk veiliger te maken, project Troje. Geinteresseerde gemeenten krijgen een nulmeting aangeboden. Dat vormt dan het uitgangspunt van een verbetertraject. De 3 best scorende gemeenten winnen vervolgens een red cell, waarbij ze compleet worden doorgelicht.

Er gaan weinig weken voorbij zonder publiciteit over hacken, gijzelsoftware of digitale datadiefstallen. Ook provincie Gelderland is daar het slachtoffer van geweest. Uit onderzoek van het medium Binnenlands Bestuur (2021) blijkt dat gemeenten ondanks geruchtmakende incidenten, enigszins kwetsbaar zijn/blijven voor cyberaanvallen. Het provinciale programma Weerbaarheid wil Gelderse gemeenten ondersteunen om ze digitaal weerbaarder maken.

Daarvoor wordt er gewerkt in 2 fases. In fase 1 doen we een nulmeting bij alle gemeenten die zich hiervoor aanmelden. Daarmee wordt duidelijk wat het huidige niveau van cyberweerbaarheid is. De focus ligt primair op de menselijke factor. Daarnaast worden ook technische en fysieke componenten getest. Deelnemende gemeenten geven beveiligingsexperts dus de mogelijkheid tot een inkijkje in de eigen digitale omgeving. Een soort paard van Troje dus, maar dan met een goede afloop.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen