Skip to main content

Het nieuwe privacybeleid van tiktok: nieuwe privacy issues op de loer

TikTok is een inmiddels welbekende van origine Chinese social media app waarop korte filmpjes kunnen worden opgenomen en gedeeld. Sinds de app in 2017 werd uitgebracht, heeft de populariteit van TikTok een enorme vlucht genomen. Inmiddels zijn er meer dan een miljard gebruikers wereldwijd. Hoewel TikTok officieel een leeftijdsgrens van 13 jaar hanteert, zijn veel gebruikers jonger dan 13 jaar.

De enorme groei en populariteit van TikTok komt echter niet zonder obstakels. TikTok staat al langere tijd onder druk in Nederland. De zorgen zien vooral op het waarborgen door TikTok van de privacy van haar gebruikers – of het gebrek daaraan. In 2021 legde de Autoriteit Persoonsgegevens al een boete op aan TikTok vanwege het schenden van de privacy van jonge kinderen, en nu zijn ook drie Nederlandse stichtingen een rechtszaak begonnen tegen het sociale medium vanwege schendingen van de privacy van Nederlandse gebruikers. De Nederlandse rechter heeft zich recent bevoegd geacht om de vorderingen van de stichtingen te beoordelen, hetgeen betekent dat TikTok zich in Nederland nu geconfronteerd ziet met een cumulatieve vordering tot betaling van schadevergoeding van zo n 9,4 miljard euro.

Het nieuwste probleem heeft zich reeds gepresenteerd voor TikTok. Begin november heeft de app haar nieuwe privacybeleid voor de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland gepubliceerd, welk beleid op 2 december 2022 in werking is getreden. Nieuw is dat werknemers van TikTok – volgens het privacybeleid beperkt en veilig – toegang krijgen tot de (persoons)gegevens die TikTok verzamelt. Hiervoor worden verzamelde (persoons)gegevens doorgegeven naar de landen waar TikTok s medewerkers werkzaam zijn – onder andere China en de Verenigde Staten. Onduidelijk is welke (persoons)gegevens precies worden doorgegeven. TikTok weigert daarover duidelijkheid te verschaffen. Saillant detail is verder dat het nieuwe privacybeleid als gevolg heeft dat persoonsgegevens zullen worden doorgegeven naar medewerkers in China. Vooral dit aspect heeft geleid tot onrust in Nederland, in de vorm van kamervragen en de wens van ChristenUnie om TikTok in Nederland te verbieden. De angst bestaat namelijk dat, doordat Chinese medewerkers van TikTok toegang krijgen tot persoonsgegevens van gebruikers uit Europa, het nieuwe privacybeleid de Chinese autoriteiten in staat stelt om via TikTok s werknemers toegang te verkrijgen tot deze persoonsgegevens.  

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen
Gegevens 60.000 terugbetalers op straat na fout bij DUO
Verder lezen
Rabobank hoeft beleid voor betalen met Rabo Scanner niet aan te passen
Verder lezen
Tekort aan technische vaardigheden zet bestaand IT personeel onder druk
Verder lezen
Water, afval en energiesector harder geraakt door cybercriminelen
Verder lezen
Datalek bij Limburg.net trof meer dan 290.000 klanten
Verder lezen