Skip to main content

Het nieuwe privacybeleid van tiktok: nieuwe privacy issues op de loer

TikTok is een inmiddels welbekende van origine Chinese social media app waarop korte filmpjes kunnen worden opgenomen en gedeeld. Sinds de app in 2017 werd uitgebracht, heeft de populariteit van TikTok een enorme vlucht genomen. Inmiddels zijn er meer dan een miljard gebruikers wereldwijd. Hoewel TikTok officieel een leeftijdsgrens van 13 jaar hanteert, zijn veel gebruikers jonger dan 13 jaar.

De enorme groei en populariteit van TikTok komt echter niet zonder obstakels. TikTok staat al langere tijd onder druk in Nederland. De zorgen zien vooral op het waarborgen door TikTok van de privacy van haar gebruikers – of het gebrek daaraan. In 2021 legde de Autoriteit Persoonsgegevens al een boete op aan TikTok vanwege het schenden van de privacy van jonge kinderen, en nu zijn ook drie Nederlandse stichtingen een rechtszaak begonnen tegen het sociale medium vanwege schendingen van de privacy van Nederlandse gebruikers. De Nederlandse rechter heeft zich recent bevoegd geacht om de vorderingen van de stichtingen te beoordelen, hetgeen betekent dat TikTok zich in Nederland nu geconfronteerd ziet met een cumulatieve vordering tot betaling van schadevergoeding van zo n 9,4 miljard euro.

Het nieuwste probleem heeft zich reeds gepresenteerd voor TikTok. Begin november heeft de app haar nieuwe privacybeleid voor de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland gepubliceerd, welk beleid op 2 december 2022 in werking is getreden. Nieuw is dat werknemers van TikTok – volgens het privacybeleid beperkt en veilig – toegang krijgen tot de (persoons)gegevens die TikTok verzamelt. Hiervoor worden verzamelde (persoons)gegevens doorgegeven naar de landen waar TikTok s medewerkers werkzaam zijn – onder andere China en de Verenigde Staten. Onduidelijk is welke (persoons)gegevens precies worden doorgegeven. TikTok weigert daarover duidelijkheid te verschaffen. Saillant detail is verder dat het nieuwe privacybeleid als gevolg heeft dat persoonsgegevens zullen worden doorgegeven naar medewerkers in China. Vooral dit aspect heeft geleid tot onrust in Nederland, in de vorm van kamervragen en de wens van ChristenUnie om TikTok in Nederland te verbieden. De angst bestaat namelijk dat, doordat Chinese medewerkers van TikTok toegang krijgen tot persoonsgegevens van gebruikers uit Europa, het nieuwe privacybeleid de Chinese autoriteiten in staat stelt om via TikTok s werknemers toegang te verkrijgen tot deze persoonsgegevens.  

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen