Skip to main content

Tag: informatieveiligheid

‘Informatieveiligheid moet in de genen van je organisatie zitten’

De gemeente Amsterdam maakte de afgelopen jaren een transformatie door op het gebied van IT en security. ‘Mijn functie bestond vijf jaar geleden nog niet binnen deze stad,’ zegt Chief Information Security Officer Marco van Beek. ‘Dat is nu niet meer voor te stellen.’ Hoe maakte Amsterdam de transitie van ‘decentrale IT’ naar centraal aangestuurde IT-organisatie?

Lees verder

De zeven dimensies van een sterke veiligheidscultuur

Binnen elke organisatie heerst een andere cultuur, ook op het vlak van (informatie)veiligheid. Binnen de veiligheidscultuur draait het om de verschillende ideeën, gebruiken en gewoontes die collega’s hebben als het gaat om veiligheid. In ons onlangs verschenen boek ‘Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.‘ verwijzen we naar het werk van Kai Roer van CLT.re. Volgens hem bepalen zeven dimensies de sterkte van de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Welke dimensies zijn dit en hoe kun je deze beïnvloeden?

Lees verder

Vervolgstappen verantwoordingsproces ENSIA

Gemeenten verantwoorden zich ieder jaar over informatieveiligheid middels de audit-systematiek ENSIA. BDO heeft een whitepaper opgesteld met het oog op de verwachte verdere uitbreiding van ENSIA in de komende jaren. Met de juiste vervolgstappen moet het lukken om het nieuwe instrument meer in je voordeel te gaan gebruiken.

Lees verder