Provincies maandenlang op de hoogte van beveiligingsproblemen ICT-systemen

De beveiliging van ICT-systemen van uitvoeringsorganisatie BIJ12 is ernstig verouderd. Tot op heden zijn er weliswaar geen aanwijzingen dat er vertrouwelijke gegevens zijn gelekt, maar het euvel is al maanden bekend. Ondanks de waarschuwingen zijn er amper veiligheidsmaatregelen getroffen.

Dat blijkt uit twee rapporten en gespreksverslagen die in handen zijn van het Noordhollands Dagblad. Het medium kreeg deze documenten in handen via Publeaks, een online platform waarop klokkenluiders anoniem informatie kunnen delen met de pers.

Beveiligingsexperts ‘enorm geschrokken’ van achterstallig onderhoud ICT-systemen

Het gaat om de systemen van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie die de provincies in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken. Ambtenaren die voor de provincie werken en burgers gebruiken de systemen van BIJ12. Hiermee kunnen ze onder meer de kwaliteit van zwemwater opzoeken, of een subsidie- of vergunningsaanvraag indienen.

De ICT-systemen van BIJ12 verwerken veel privacygevoelige persoonsgegevens van provincies en burgers. Dan is het belangrijk dat de informatiebeveiliging op orde is. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. ‘Maanden geleden’ ontvingen de provincies een rapport van een ICT-leverancier, meldt het Noordhollands Dagblad. Daarin stond dat de beveiliging van de systemen bij BIJ12 niet op orde was. Noodzakelijke updates bleven achterwege en de uitvoeringsinstantie pleegde onvoldoende onderhoud.

De opstellers van het rapport waren “enorm geschrokken” van hun bevindingen. In een gespreksverslag van een spoedoverleg dat afgelopen december plaatsvond, staat dat ze het liefst ter plekke alle stekkers eruit hadden getrokken.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Ont-Googlen en terughoudendheid met de cloud
Welke keuzes maak je zelf als het gaat om producten en diensten van de tech-giganten? In hoeverre weeg jij zelf informatiebeveiliging en privacy mee? Vandaag een blog met de persoonlijke reis van Renco.
Grip op informatie
Onlangs publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het magazine ‘Grip op informatie’, waarin acht gemeenten een boekje opendoen over hoe zij omgaan met informatie. In deze blog licht ik enkele kernpunten en conclusies uit op het gebied van informatiebeveiliging en privacy die in het magazine op dit vlak naar voren komen.
Wat zegt de GIBIT over informatiebeveiliging?
Om te zorgen dat een product of dienst aansluit bij de behoefte, wordt gemeenten aanbevolen om gebruik te maken van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Maar worden hiermee ook alle informatiebeveiligingsvraagstukken gedekt?

Meer recente berichten

Meer mogelijkheden om informatie te delen voor NCSC
Verder lezen
Documenten 25 kinderen openbaar door datalek in onderwijsplatform
Verder lezen
Handreiking gepubliceerd over vernietiging van digitale overheidsinformatie
Verder lezen
BIO en Thema-uitwerkingen Communicatievoorzieningen
Verder lezen
Gevoelige data veilig analyseren
Verder lezen
Aantal incidenten met inloggegevens verdubbeld
Verder lezen
440.000 euro boete voor OLVG vanwege onvoldoende beveiliging medische dossiers
Verder lezen
Zweedse politie beboet voor gebruik gezichtsherkenning Clearview
Verder lezen
Wie worden de nieuwe ‘IT-toppers’ in de Tweede Kamer?
Verder lezen
Wat is de ISO27701 en waarom is dit belangrijk voor mij of mijn organisatie?
Verder lezen